Kritéria řízení

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol

1.    Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené)

  1. a) místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy: 100 bodů
  2. b) místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy: 0 bodů

2.    Věková skupina

  1. a) pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky: 40 bodů
  2. b) čtyřletí: 30 bodů
  3. c) tříletí: 20 bodů
  4. d) dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020: 10 bodů
  5. e) ostatní dvouletí: 0 bodů

3.    Den věku dítěte v roce

  1. a) za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31.08.2020: 0.02 bodů
Vysvětlivky k pořadí přijímání dětí do mateřských škol

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání;

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni;

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni;

případně

Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2020, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.